İLAVE-REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

05 Kasım 2021 14:51 Tefenni Belediyesi 766

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih: 05/11/2021
Konu: İlave-Revizyon İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

İlçemize ait Tefenni Deresi ile Esentepe Deresi Sınırları arasında bulunan Kır Mahallesi, Yokuş Mahallesi, Eşeler Mahallesi, Pazar Mahallesi ve Yenice Mahallelerinin içinde bulunduğu alan için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı;

Belediye meclisimizin 01.09.2021 tarih ve 2021/78 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 05/11/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

Salih YURDASİPER                 Mehmet BİLGİN                      Ahmet ŞENER

  Fen İşleri Müdür V.                Yazı İşleri Md.                          Şehir Plancısı

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.