İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2021 08:06 Tefenni Belediyesi 946

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 09/02/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-C-4-A İmar paftasında X:4130800-4131050, Y:480320-480470 koordinatları arasında bulunan, Kır Mahallesi, Pafta: 30.30.U, Ada: 69, Parsel: 31, 35, 36 ve 37’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alandaki Tarım Kredi Kooperatifinin arazisi içerisinden geçen 10 metrelik yaya yolunun taşınmazı ikiye bölmesi nedeniyle yeni bina ve silo yapımına engel olmasından dolayı taşınmazlar içerisinde kalan kısmının kaldırılması ve bu taşınmazların Tarım Kredi Kooperatifi Alanı olarak düzenlenmesine ve bu alanın kuzeyinde kalan konut alanı içerisine parsellerin yapılaşabilmesi için 7 metrelik yaya yolu konulmasına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi;

Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarih ve 2021/30 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 09/02/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                   Mehmet BİLGİN                                  Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.V.                        Şehir Plancısı

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.