KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN 4 ADET İŞYERİNİN SATIŞI

İhale Tarihi: 12 Kasım 2019 10:00

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan PAZAR Mahallesi’nde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ” Açık Artırma Usulü” ile 12.11.2019 tarihinde SALI günü Saat 10:00’da Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*İşyeri konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*
İşyeri satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan, gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 


SIRA NO

           
MAHALLE


ADA


PARSEL


BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO


YÜZÖLÇÜMÜ

(M²)


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

 

1

    Pazar

174

13

01

43,68

İşyeri

130.000,00 TL

3.900,00 TL

12.11.2019

10:00

2

    Pazar

174

13

09

43,68

İşyeri

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.11.2019

10:00

3

    Pazar

174

13

12

42,98

İşyeri

100.000,00 TL

3.000,00 TL

12.11.2019

10:00

4

    Pazar

174

13

13

44,24

İşyeri

105.000,00 TL

3.150,00 TL

12.11.2019

10:00

                                       

 

 

 


*  İhaleye çıkarılan İşyerine ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*  Söz konusu işyerinin ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.    

*  İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını vermeleri şarttır.

*  Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

* İhaleye katılacak olanlar işyeri ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 12.11.2019 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

* Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.