HURDA ARAÇLARIN AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIMI

İhale Tarihi: 25 Şubat 2019 11:00

 

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

 

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Hurda Araçların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ” Açık Artırma Usulü” ile 25.02.2019 tarihinde PAZARTESİ günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Hurda Araçların tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Hurda Araçların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse   vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.


SIRA

 NO


ARACIN MODELİ


ARACIN MARKASI


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

 

1

1997

PEUGEOT MİNİBÜS

2.484,00 TL

74,52 TL

25.02.2019

11:00

2

1977

BEDFORD KAMYON

6.865,50 TL

205,96 TL

25.02.2019

11:00

3

1976

CHEVROLET KAMYON

9.430,00 TL

282,90 TL

25.02.2019

11:00

                   

 

 

*  İhaleye çıkarılan Hurda Araçlara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*  Söz konusu Hurda Araçların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.    

*  İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*  Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*  İhaleye katılacak olanlar Hurda Araç ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 25.02.2019 günü en geç saat 10:00’a kadar Fen                                                                                                      İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

* Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

                                                                                                         

İLAN OLUNUR

14.02.2019

Ümit ALAGÖZ

Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.