ESKİ PAZARYERİ DÜKKANLARININ KİRAYA VERİLMESİ

İhale Tarihi: 27 Mayıs 2019 10:00

İLAN

TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediyemize ait tapuda Kır Mahallesi, 174 ada 14 nolu parsel, adres Pazar Mahallesi, Sanayii Caddesi, No:5’de bulunan Eski Otogardaki işyerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45.maddesine göre 1 (Bir) yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.

         *İşyeri Kira ihalesi 27.05.2019 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

 

               
MAHALLE


ADA


PARSEL


BAĞIMSIZ BÖLÜM


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


TARİHİ:


SAATİ

1

Kır

174

14

1

İşyeri

6.000,00 TL

180.00 TL

27.05.2019

10:00

2

Kır

174

14

2

İşyeri

6.000,00 TL

180.00 TL

27.05.2019

10:00

3

Kır

174

14

3

İşyeri

4.200,00 TL

126.00 TL

27.05.2019

10:00

4

Kır

174

14

4

İşyeri

6.000,00 TL

180.00 TL

27.05.2019

10:00

5

Kır

174

14

5

İşyeri

5.400,00 TL

162.00 TL

27.05.2019

10:00

6

Kır

174

14

6

İşyeri

4.800,00 TL

144.00 TL

27.05.2019

10:00

7

Kır

174

14

7

İşyeri

3.600,00 TL

108.00 TL

27.05.2019

10:00

8

Kır

174

14

8

İşyeri

4.200,00 TL

126.00 TL

27.05.2019

10:00

 

 

         * Kiraya verilecek işyerlerinin ihalesi Belediye toplantı salonu odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

         * 08.09.1988 gün ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31.nci 62.nci ve 76.ncı maddeleri gereğince ihale onay kararlarının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri kira kontratı yapmak zorundadır. İhale ile ilgili vergi resim harçları ve diğer giderlerini ödemek işyeri satış şartnamesindeki belirtilen hususları yerine getirmek ve adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve çıkarılır idarenin uğrayacağı zarar ilk ihaleyi alandan talep edilecektir. Vukua gelecek hasar, zarar, Fuzuli işgal değer sebeplerle idareden bir talepte bulunamayacaktır.

           *Kiracı kiraladığı yeri aldığı tarihten itibaren üç aylık depozitosunu on beş gün içerisinde yatırmak zorundadır.

           *İhaleye katılabilmek için.

           *Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

           *İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

            *Kanuni İkametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını vermeleri şarttır.

           *Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numaraları )

           *İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı ticaret sicil gazetesi)

           *Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

            *Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği

           *2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

            *Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

            *İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan şartlar ve belgeler ile 27.05.2019 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’a kadar ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir.

            *İhaleye posta ile yapılacak müracaatlar İdaremizce kabul edilmeyecektir.

            *İhale komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.                  

            *İlan Olunur.                                                                                                      

 

  İhale İlan Metnini indirmek için bağlanntıya tıklayınız.  https://yadi.sk/i/V4jmGBLj8X-Hlg

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.