AÇIK TEKLİF USULÜ ARSA ve İŞ YERİ SATIŞI

İhale Tarihi: 31 Aralık 2019 10:00

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

 

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsalar ve İşyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ” Açık Artırma Usulü” ile 31.12.2019 tarihinde SALI günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse   vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 


SIRA

 NO

           
MAHALLE


ADA


PARSEL /BAĞIMSIZ BÖLÜM NO


YÜZÖLÇÜMÜ


HİSSE NİSBETİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

 

 

1

Esentepe

272

2

494.98

Tam

Arsa

15,344.38 TL

460.33 TL

31.12.2019

10:00

 

2

Esentepe

272

8

421.10

Tam

Arsa

13,054.10 TL

391.62 TL

31.12.2019

10:00

 

3

Esentepe

272

9

442.80

Tam

Arsa

13,726.80 TL

411.80 TL

31.12.2019

10:00

 

4

Yenice

6

22

370.86

Tam

Arsa

12,609.24 TL

378.28 TL

31.12.2019

10:00

 

5

Yenice

6

23

365.54

Tam

Arsa

12,428.36 TL

372.85 TL

31.12.2019

10:00

 

6

Yenice

6

24

3875.10

Tam

Arsa

131,753.40 TL

3,952.02 TL

31.12.2019

10:00

 

7

Yenice

6

27

543.23

Tam

Arsa

18,469.82 TL

554.09 TL

31.12.2019

10:00

 

8

Yenice

6

28

568.06

Tam

Arsa

19,314.04 TL

579.42 TL

31.12.2019

10:00

 

9

Yokuş

152

51

566.00

Tam

Arsa

39,620.00 TL

1,188.60 TL

31.12.2019

10:00

 

10

Yokuş

158

11

76.00

Tam

Arsa

2,660.00 TL

79.80 TL

31.12.2019

10:00

 

11

Yokuş

158

16

80.00

Tam

Arsa

2,800.00 TL

84.00 TL

31.12.2019

10:00

 

12

Yokuş

158

19

172.00

Tam

Arsa

6,020.00 TL

180.60 TL

31.12.2019

10:00

 

13

Zafer

81

15

67.00

Tam

Arsa

5,360.00 TL

160.80 TL

31.12.2019

10:00

 

14

Zafer

448

1

435.25

Tam

Arsa

26,115.00 TL

783.45 TL

31.12.2019

10:00

 

15

Zafer

448

2

452.91

Tam

Arsa

27,174.60 TL

815.24 TL

31.12.2019

10:00

 

16

Zafer

448

3

486.22

Tam

Arsa

29,173.20 TL

875.20 TL

31.12.2019

10:00

 

17

Zafer

448

4

497.87

Tam

Arsa

29,872.20 TL

896.17 TL

31.12.2019

10:00

 

18

Zafer

448

5

496.18

Tam

Arsa

29,770.80 TL

893.12 TL

31.12.2019

10:00

 

19

Zafer

448

6

481.12

Tam

Arsa

28,867.20 TL

866.02 TL

31.12.2019

10:00

 

20

Zafer

449

1

315.81

Tam

Arsa

18,948.60 TL

568.46 TL

31.12.2019

10:00

 

21

Zafer

449

2

290.08

Tam

Arsa

17,404.80 TL

522.14 TL

31.12.2019

10:00

 

22

Zafer

449

3

257.33

Tam

Arsa

15,439.80 TL

463.19 TL

31.12.2019

10:00

 

23

Zafer

449

4

257.33

Tam

Arsa

15,439.80 TL

463.19 TL

31.12.2019

10:00

 

24

Zafer

449

5

257.33

Tam

Arsa

15,439.80 TL

463.19 TL

31.12.2019

10:00

 

25

Zafer

449

6

256.89

Tam

Arsa

15,413.40 TL

462.40 TL

31.12.2019

10:00

 

26

Zafer

449

7

305.59

Tam

Arsa

18,335.40 TL

550.06 TL

31.12.2019

10:00

 

27

Zafer

449

8

331.76

Tam

Arsa

19,905.60 TL

597.17 TL

31.12.2019

10:00

 

28

Zafer

449

9

315.81

Tam

Arsa

18,948.60 TL

568.46 TL

31.12.2019

10:00

 

29

Zafer

449

10

315.81

Tam

Arsa

18,948.60 TL

568.46 TL

31.12.2019

10:00

 

30

Zafer

449

11

315.81

Tam

Arsa

18,948.60 TL

568.46 TL

31.12.2019

10:00

 

31

Zafer

450

1

394.57

Tam

Arsa

23,674.20 TL

710.23 TL

31.12.2019

10:00

 

32

Zafer

450

2

394.57

Tam

Arsa

23,674.20 TL

710.23 TL

31.12.2019

10:00

 

33

Zafer

450

3

372.56

Tam

Arsa

22,253.60 TL

670.61 TL

31.12.2019

10:00

 

34

Zafer

450

4

372.43

Tam

Arsa

22,345.80 TL

670.37 TL

31.12.2019

10:00

 

35

Zafer

450

5

410.55

Tam

Arsa

24,633.00 TL

738.99 TL

31.12.2019

10:00

 

36

Zafer

450

6

409.27

Tam

Arsa

24,556.20 TL

736.69 TL

31.12.2019

10:00

 

37

Zafer

450

7

357.70

Tam

Arsa

21,462.00 TL

643.86 TL

31.12.2019

10:00

 

38

Zafer

450

8

357.92

Tam

Arsa

21,475.20 TL

644.26 TL

31.12.2019

10:00

 

39

Zafer

451

1

388.51

Tam

Arsa

23,310.60 TL

699.32 TL

31.12.2019

10:00

 

40

Zafer

451

2

393.02

Tam

Arsa

23,581.20 TL

707.44 TL

31.12.2019

10:00

 

41

Zafer

451

3

357.14

Tam

Arsa

21,428.40 TL

642.85 TL

31.12.2019

10:00

 

42

Zafer

451

4

356.98

Tam

Arsa

21,418.80 TL

642.56 TL

31.12.2019

10:00

 

43

Zafer

451

5

393.01

Tam

Arsa

23,580.60 TL

707.42 TL

31.12.2019

10:00

 

44

Zafer

451

6

388.51

Tam

Arsa

23,310.60 TL

699.12 TL

31.12.2019

10:00

 

45

Zafer

451

7

358.40

Tam

Arsa

21,504.00 TL

645.12 TL

31.12.2019

10:00

 

46

Zafer

451

8

357.14

Tam

Arsa

21,428.40 TL

642.85 TL

31.12.2019

10:00

 

47

Kır

269

27

58.98

Tam

Arsa

14,745.00 TL

442.35 TL

31.12.2019

10:00

 

48

Kır

269

28

47.55

Tam

Arsa

11,887.50 TL

356.62 TL

31.12.2019

10:00

 

49

Kır

269

29

164.11

Tam

Arsa

139,463.50 TL

4,184.80 TL

31.12.2019

10:00

 

50

Kır

269

30

210.21

Tam

Arsa

178,678.50 TL

5,360.36 TL

31.12.2019

10:00

 

51

Kır

270

33

53.94

Tam

Arsa

13,485.00 TL

404.55 TL

31.12.2019

10:00

 

52

Kır

270

34

35.41

Tam

Arsa

8,852.50 TL

265.58 TL

31.12.2019

10:00

 

53

Kır

270

35

88.08

Tam

Arsa

83,676.00 TL

2,510.28 TL

31.12.2019

10:00

 

54

Kır

270

36

148.99

Tam

Arsa

126,641.50 TL

3,799.24 TL

31.12.2019

10:00

 

55

Kır

174

13/01

43.68

Tam

İşyeri

130,000.00 TL

3,900.00 TL

31.12.2019

10:00

 

56

Kır

174

13/09

43.68

Tam

İşyeri

80,000.00 TL

2,400.00 TL

31.12.2019

10:00

 

57

Kır

174

13/12

42.98

Tam

İşyeri

90,000.00 TL

2,700.00 TL

31.12.2019

10:00

 

58

Kır

174

13/13

44.24

Tam

İşyeri

100,000.00 TL

3,000.00 TL

31.12.2019

10:00

 

                               

 

 

*  İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*  Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.    

*  İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*  Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*  İhaleye katılacak olanlar arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 31.12.2019 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

* Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


Tabloyu düzgün görüntüleyemiyorsanız DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARSEL SORGULAMA için Tıklayınız  

                                                                                                         

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.