AÇIK TEKLİF USULÜ ARSA TARLA ve İŞ YERİ SATIŞI

İhale Tarihi: 29 Haziran 2020 10:00
Dosya Adı İşlem
ihale-ilan-tablosu-2020-06-291.pdf İNDİR

 

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

 

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsalar, Tarla ve İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Artırma Usulü” ile 29.06.2020 tarihinde Pazartesi günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Arsalarınsatışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 


SIRA

NO


MAHALLE


ADA


PARSEL /BAĞIMSIZ BÖLÜM NO


YÜZÖLÇÜMÜ


HİSSE NİSBETİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

 

 

1

Esentepe

246

7

447.00

Tam

Arsa

22,350.00 TL

670.50 TL

29.06.2020

10:00

 

2

Esentepe

246

8

402.00

Tam

Arsa

20,100.00 TL

603.00 TL

29.06.2020

10:00

 

3

Esentepe

273

6

494.52

Tam

Arsa

17,308.20 TL

519.25 TL

29.06.2020

10:00

 

4

Esentepe

273

7

403.20

Tam

Arsa

14,112.00 TL

423.36 TL

29.06.2020

10:00

 

5

Hüyük

0

1033

114.00

Tam

Arsa

5,700.00 TL

171.00 TL

29.06.2020

10:00

 

6

Kır

58

64

354.29

Tam

Arsa

53,143.50 TL

1,594.31 TL

29.06.2020

10:00

 

7

Kır

58

67

18.10

Tam

Arsa

2,353.00 TL

70.59 TL

29.06.2020

10:00

 

8

Kır

58

68

36.60

Tam

Arsa

4,758.00 TL

142.74 TL

29.06.2020

10:00

 

9

Kır

58

69

161.77

Tam

Arsa

21,030.10 TL

630.90 TL

29.06.2020

10:00

 

10

Kır

58

70

21.82

Tam

Arsa

2,836.30 TL

85.09 TL

29.06.2020

10:00

 

11

Kır

58

71

86.47

Tam

Arsa

11,241.10 TL

337.23 TL

29.06.2020

10:00

 

12

Kır

69

116

102.89

Tam

Arsa

7,716.75 TL

231.50 TL

29.06.2020

10:00

 

13

Kır

69

145

47.43

Tam

Arsa

3,557.25 TL

106.72 TL

29.06.2020

10:00

 

14

Yenice

7

61

22.68

Tam

Arsa

1,814.40 TL

54.43 TL

29.06.2020

10:00

 

15

Yenice

7

62

13.47

Tam

Arsa

1,077.60 TL

32.33 TL

29.06.2020

10:00

 

16

Yenice

14

14

585.00

Tam

Tarla

16,000.00 TL

480.00 TL

29.06.2020

10:00

 

17

Yenice

14

26

178.00

Tam

Tarla

6,500.00 TL

195.00 TL

29.06.2020

10:00

 

18

Yokuş

152

51

566.00

Tam

Arsa

42,450.00 TL

1,273.50 TL

29.06.2020

10:00

 

19

Yokuş

158

11

76.00

Tam

Arsa

2,660.00 TL

79.80 TL

29.06.2020

10:00

 

20

Yokuş

158

16

80.00

Tam

Arsa

2,800.00 TL

84.00 TL

29.06.2020

10:00

 

21

Zafer

72

186

222.13

Tam

Arsa

21,000.00 TL

630.00 TL

29.06.2020

10:00

 

22

Zafer

72

187

790.97

Tam

Arsa

75,000.00 TL

2,250.00 TL

29.06.2020

10:00

 

23

Zafer

72

188

816.14

Tam

Arsa

82,000.00 TL

2,460.00 TL

29.06.2020

10:00

 

24

Zafer

72

189

449.31

Tam

Arsa

50,000.00 TL

1,500.00 TL

29.06.2020

10:00

 

25

Zafer

72

190

581.76

Tam

Arsa

70,000.00 TL

2,100.00 TL

29.06.2020

10:00

 

26

Zafer

72

191

579.76

Tam

Arsa

75,000.00 TL

2,250.00 TL

29.06.2020

10:00

 

27

Zafer

72

192

447.78

Tam

Arsa

49,500.00 TL

1,485.00 TL

29.06.2020

10:00

 

28

Zafer

99

14

47.64

Tam

Arsa

8,100.00 TL

243.00 TL

29.06.2020

10:00

 

29

Zafer

99

15

68.43

Tam

Arsa

7,500.00 TL

225.00 TL

29.06.2020

10:00

 

30

Zafer

99

16

85.19

Tam

Arsa

9,370.00 TL

281.10 TL

29.06.2020

10:00

 

31

Zafer

99

17

47.94

Tam

Arsa

5,270.00 TL

158.10 TL

29.06.2020

10:00

 

32

Zafer

99

18

35.36

Tam

Arsa

3,900.00 TL

117.00 TL

29.06.2020

10:00

 

33

Zafer

99

20

59.96

Tam

Arsa

6,600.00 TL

198.00 TL

29.06.2020

10:00

 

34

Zafer

99

21

31.76

Tam

Arsa

3,500.00 TL

105.00 TL

29.06.2020

10:00

 

35

Zafer

99

22

18.85

Tam

Arsa

2,100.00 TL

63.00 TL

29.06.2020

10:00

 

36

Zafer

99

23

8.96

Tam

Arsa

1,050.00 TL

31.50 TL

29.06.2020

10:00

 

37

Zafer

99

24

714.89

Tam

Arsa

80,000.00 TL

2,400.00 TL

29.06.2020

10:00

 

38

Zafer

268

20

59.47

Tam

Arsa

7,731.10 TL

231.93 TL

29.06.2020

10:00

 

39

Kır

174

13/12

42.98

Tam

İşyeri

90,000.00 TL

2,700.00 TL

29.06.2020

10:00

 

                               

 

*İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleyekatılabileceklerdir.

*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını,sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*İhaleye katılacak olanlar arsaihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 29.06.2020günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

*Belediyemiz Encümeni işyerineait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

  İLAN OLUNUR

19.06.2020

Esentepe 246 Ada 7-8 Parseller

Esentepe 273 Ada-6-7 Parseller

Yenice 14 Ada 14 Parsel

Yenice 14 Ada 26 Parsel

Zafer 72 Ada 189-190-191-192 Parseller


Zafer 72 Ada 187-188 Parseller

Zafer 99 Ada 24 Parsel

Tabloyu düzgün görüntüleyemiyorsanız, yukarıdaki İNDİR butonuna basarak İlan Tablosunu Pdf olarak İndiriniz.
PARSEL SORGULAMA için Tıklayınız  

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.