AÇIK TEKLİF USULÜ ARSA TARLA SATIŞI

İhale Tarihi: 24 Eylül 2020 10:00
Dosya Adı İşlem
arsa-satis-ilan-tablosu-09-09-2020.pdf İNDİR

 

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

 

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsa ve Tarlaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Artırma Usulü” ile 24/09/2020 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Arsalarınsatışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devletİhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gereksevekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 


SIRA

 NO

           
MAHALLE


ADA


PARSEL /BAĞIMSIZ BÖLÜM NO


YÜZÖLÇÜMÜ


HİSSE NİSBETİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

 

1

Esentepe

246

7

447.00

Tam

Arsa

22,350.00 TL

670.50 TL

24/09/2020

10:00

2

Esentepe

246

8

402.00

Tam

Arsa

20,100.00 TL

603.00 TL

24/09/2020

10:00

3

Esentepe

273

6

494.52

Tam

Arsa

17,308.20 TL

519.25 TL

24/09/2020

10:00

4

Esentepe

273

7

403.20

Tam

Arsa

14,112.00 TL

423.36 TL

24/09/2020

10:00

5

Hüyük

0

1033

114.00

Tam

Arsa

5,700.00 TL

171.00 TL

24/09/2020

10:00

6

Kır

58

64

354.29

Tam

Arsa

53,143.50 TL

1594.31 TL

24/09/2020

10:00

7

Kır

58

67

18.10

Tam

Arsa

2,353.00 TL

70.59 TL

24/09/2020

10:00

8

Kır

58

68

36.60

Tam

Arsa

4,758.00 TL

142.74 TL

24/09/2020

10:00

9

Kır

69

116

102.89

Tam

Arsa

7,716.75 TL

231.50 TL

24/09/2020

10:00

10

Kır

69

145

47.43

Tam

Arsa

3,557.25 TL

106.72 TL

24/09/2020

10:00

11

Yenice

14

14

585.00

Tam

Tarla

16,000.00 TL

480.00 TL

24/09/2020

10:00

12

Yenice

14

26

178.00

Tam

       Tarla

6,500.00 TL

195.00 TL

24/09/2020

10:00

13

Yokuş

152

51

566.00

Tam

Arsa

42,450.00 TL

1273.50 TL

24/09/2020

10:00

14

Yokuş

158

11

76.00

Tam

Arsa

2,660.00 TL

79.80 TL

24/09/2020

10:00

15

Yokuş

158

16

80.00

Tam

Arsa

2,800.00 TL

84.00 TL

24/09/2020

10:00

16

Zafer

93

207

66.00

Tam

Arsa

7,920.00 TL

237.60 TL

24/09/2020

10:00

17

Zafer

93

208

22.47

Tam

Arsa

2,696.40 TL

80.89 TL

24/09/2020

10:00

18

Zafer

93

209

69.70

Tam

Arsa

8,364.00 TL

250.92 TL

24/09/2020

10:00

19

Zafer

93

210

124.98

Tam

Arsa

14,997.60 TL

449.92 TL

24/09/2020

10:00

20

Zafer

93

211

14.77

Tam

Arsa

1,772.40 TL

53.17 TL

24/09/2020

10:00

21

Zafer

93

213

98.41

Tam

Arsa

11,809,20 TL

354.27 TL

24/09/2020

10:00

22

Zafer

93

214

77.25

Tam

Arsa

    9,270,00 TL

278.10 TL

24/09/2020

10:00

23

Zafer

93

215

57.86

Tam

Arsa

6,943,20 TL

208.29 TL

24/09/2020

10:00

24

Zafer

93

216

42.61

Tam

Arsa

5,113.20 TL

153.39 TL

24/09/2020

10:00

25

Zafer

93

217

43.81

Tam

Arsa

5,257.20 TL

157.71 TL

24/09/2020

10:00

26

Zafer

99

14

47.64

Tam

Arsa

8,100.00 TL

243.00 TL

24/09/2020

10:00

27

Zafer

99

15

68.43

Tam

Arsa

7,500.00 TL

225.00 TL

24/09/2020

10:00

28

Zafer

99

21

31.76

Tam

Arsa

3,500.00 TL

105.00 TL

24/09/2020

10:00

29

Zafer

99

22

18.85

Tam

Arsa

2,100.00 TL

63.00 TL

24/09/2020

10:00

30

Zafer

99

23

8.96

Tam

Arsa

1,050.00 TL

31.50 TL

24/09/2020

10:00

31

Zafer

268

20

59.47

Tam

Arsa

7,731.10 TL

231.93 TL

24/09/2020

10:00

32

Zafer

120

341

601.03

Tam

Arsa

72,123.60 TL

2163.70 TL

24/09/2020

10:00

33

Zafer

120

342

601.30

Tam

Arsa

72,156.00 TL

2164.68 TL

24/09/2020

10:00

                             

*İhaleye çıkarılan Arsalarailişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleyekatılabileceklerdir.

*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını,sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*İhaleye katılacak olanlar arsaihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 24.09.2020 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

*Belediyemiz Encümeni işyerineait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

                                                                                                         

 

İLAN OLUNUR

09.09.2020

Tabloyu düzgün görüntüleyemiyorsanız, yukarıdaki İNDİR butonuna basarak İlan Tablosunu Pdf olarak İndiriniz.
PARSEL SORGULAMA için Tıklayınız  

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.