AÇIK TEKLİF USULÜ ARSA SATIŞI

İhale Tarihi: 26 Aralık 2018 10:00

 

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

 

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ” Açık Artırma Usulü” ile 26.12.2018 tarihinde ÇARŞAMBA günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse   vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

 

1

Esentepe

272

2

494.98

Tam

Arsa

9,899.60 TL

296.99 TL

26.12.2018

10:00

2

Esentepe

272

8

421.10

Tam

Arsa

8,422.00 TL

252.66 TL

26.12.2018

10:00

3

Esentepe

272

9

442.80

Tam

Arsa

8,856.00 TL

265.68 TL

26.12.2018

10:00

4

Kır

69

112

63.46

Tam

Arsa

3,807.60 TL

114.23 TL

26.12.2018

10:00

5

Kır

69

115

78.13

Tam

Arsa

4,687.80 TL

140.63 TL

26.12.2018

10:00

6

Kır

69

116

102.89

Tam

Arsa

6,173.40 TL

185.20 TL

26.12.2018

10:00

7

Kır

69

145

47.43

Tam

Arsa

2,845.80 TL

85.37 TL

26.12.2018

10:00

8

Yenice

6

22

370.86

Tam

Arsa

11,125.80 TL

333.77 TL

26.12.2018

10:00

9

Yenice

6

23

365.54

Tam

Arsa

10,966.20 TL

328.99 TL

26.12.2018

10:00

10

Yenice

6

24

3875.10

Tam

Arsa

116,253.00 TL

3,487.59 TL

26.12.2018

10:00

11

Yenice

6

25

409.80

Tam

Arsa

12,294.00 TL

368.82 TL

26.12.2018

10:00

12

Yenice

6

27

543.23

Tam

Arsa

16,296.90 TL

488.91 TL

26.12.2018

10:00

13

Yenice

6

28

568.06

Tam

Arsa

17,041.80 TL

511.25 TL

26.12.2018

10:00

14

Yenice

4

33

147.00

Tam

Arsa

4,410.00 TL

132.30 TL

26.12.2018

10:00

15

Yenice

4

35

57.00

Tam

Arsa

1,710.00 TL

51.30 TL

26.12.2018

10:00

16

Yokuş

152

51

566 (y.t 230 m2)

Tam

Arsa

20,160.00 TL

604.80 TL

26.12.2018

10:00

17

Yokuş

154

8

53.00

Tam

Arsa

1,325.00 TL

39.75 TL

26.12.2018

10:00

18

Yokuş

158

11

76.00

Tam

Arsa

2,280.00 TL

68.40 TL

26.12.2018

10:00

19

Yokuş

158

14

160.00

Tam

Arsa

4,000.00 TL

120.00 TL

26.12.2018

10:00

20

Yokuş

158

15

118.00

Tam

Arsa

2,950.00 TL

88.50 TL

26.12.2018

10:00

21

Yokuş

158

16

80.00

Tam

Arsa

2,000.00 TL

60.00 TL

26.12.2018

10:00

22

Yokuş

158

19

172.00

Tam

Arsa

4,300.00 TL

129.00 TL

26.12.2018

10:00

23

Yokuş

162

30

199.00

Tam

Arsa

4,975.00 TL

149.25 TL

26.12.2018

10:00

24

Zafer

81

15

67.00

Tam

Arsa

4,690.00 TL

140.70 TL

26.12.2018

10:00

 

 

*  İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*  Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.    

*  İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*  Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*  İhaleye katılacak olanlar arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 26.12.2018 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen                                                                                                      İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

* Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

                                                                                                         

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.