AÇIK TEKLİF USÜLÜ ARSA SATIŞ İLANI

İhale Tarihi: 22 Ekim 2021 10:00
Dosya Adı İşlem
arsa-satis-ilan-tablosu1.pdf İNDİR

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

 

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Artırma Usulü” ile 22/10/2021 tarihi Cuma günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 


SIRA

 NO

           
MAHALLE


ADA


PARSEL /BAĞIMSIZ BÖLÜM NO


YÜZÖLÇÜMÜ


HİSSE NİSBETİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN

BEDEL:


GEÇİCİ TEMİNAT:


İHALE

TARİHİ:


İHALE

SAATİ:

 

1

Zafer

93

218

604,51

Tam

Arsa

175.307,90 TL

5.259,24 TL

22/10/2021

10:00

2

Zafer

93

219

594,55

Tam

Arsa

172.419,50 TL

5.172,59 TL

22/10/2021

10:00

3

Zafer

93

220

650,42

Tam

Arsa

204.882,30 TL

6.146,47 TL

22/10/2021

10:00

4

Zafer

93

221

640,44

Tam

Arsa

201.738,60 TL

6.052,16 TL

22/10/2021

10:00

5

Kır

29

39

640,88

Tam

Arsa

135.866,56 TL

4.076,00 TL

22/10/2021

10:00

                             

*İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.

*Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.

*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.

*İhaleye katılacak olanlar arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 22.10.2021 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

*Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

                                                                                                         

İLAN OLUNUR

12.10.2021

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.