İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKIYA ÇIKARMA ve İLAN TUTANAĞI

31 Mayıs 2021 14:51 Tefenni Belediyesi 902

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih: 31/05/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

İlçemiz, Zafer Mahallesi, 30.30.K Paftadaki İmar Planının; N23-B-16-C-1C İmar Paftasında X:4131700-4131870, Y:480650-480850 koordinatları arasında bulunan 10 metrelik imar yollarının güzergahlarının değiştirilmesine ve Burdur tarafından İlçemiz girişinde bulunan 3 çıkışlı kavşağa, doğu tarafında bulunan konut, belediye hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve tarım alanlarının bağlantısı bulunmadığından 1.5 km kuzeydeki kavşaktan dönülerek İlçe Merkezine girilebilmekte olup bazı vatandaşlar tarafından kuzeydeki kavşağa gidilmeden 3 çıkışlı kavşağa ters yönden girilmekte ve taşıt trafiği tehlikeye atılmakta olduğundan kavşağa 12 metrelik yeni bağlantı yolu açılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi;

Belediye Meclisimizin 04.05.2021 tarih ve 2021/57 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 31/05/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

İlan Olunur.

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.