18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA ve İLAN TUTANAĞI

28 Haziran 2021 14:17 Tefenni Belediyesi 860

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 28/06/2021

Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

İlçemiz, Kır Mahallesi, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.D.3.B uygulama imar planı içerisinde bulunan, tapuda 30.30.T.B pafta, 48 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 33 ve 37 nolu parsellerin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 24.06.2021 tarih ve 52 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 28.06.2021 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

Salih YURDASİPER                    Mehmet BİLGİN                               Ahmet ŞENER
Fen İşleri Müdür V.                      Yazı İşleri Md.V.                               Şehir Plancısı

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.