18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

22 Nisan 2021 14:31 Tefenni Belediyesi 514

T.C.

BURDUR İLİ

TEFENNİ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 22/04/2021

Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz, Zafer Mahallesi, Kızılen Mevkii, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.C.1.B/C-2-A/B-3-D uygulama imar planı içerisinde bulunan, tapuda 30.30.G pafta, 139 ada 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 56, 59, 61 ve 63 nolu parsellerin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 15.04.2021 tarih ve 34 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 22.04.2021 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                    Mehmet BİLGİN                         Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                      Yazı İşleri Md.V.                          Şehir Plancısı


 

PARSELASYON LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.